Cascada Vălul Miresei

Cunos­cuta și sub numele de Cas­cada Rachi­tele, Cas­cada Vălul Mire­sei este situ­ata pe Valea Stan­ci­u­lui, în apro­pi­e­rea loca­li­ta­tii Rachi­tele din comuna Mar­gau, jude­tul Cluj.

Regiu­nea Rachi­tele este situ­ata pe ramura nor­dica a lan­tu­lui Mun­ti­lor Apu­seni, la poa­lele Mun­ti­lor Vla­deasa, pe Valea Stan­ci­u­lui. Satul Rachi­tele este renu­mit în zonă pen­tru cade­rea de apă a rau­lui Stan­ciu, for­mand cas­caca Vălul Mire­sei.

Cas­cada este for­mata din două trepte, luată de jos în sus prima este cea mai spec­ta­cu­losa, iar cea de-a două este cea care for­meaza dea­su­pra pri­mei un rezer­vor de apă, impre­una insu­meaza o cădere de aproape 50 m inal­time. Cas­cada a fos afec­tata de dru­mul fores­tier ce trece pe lângă această și ajunge dea­su­pra ei. Pe acest drum se poate ajunge pe jos sau cu mașina. De aici se poate admira cas­cada de sus în jos (vă reco­man­dam să nu vă apro­pi­ati prea tare de apă pen­tru că au fost inre­gis­trate unele inci­dente mor­tale).

Liber­ta­tea cala­to­riei des­chide min­tea către niște posi­bi­li­tati neli­mi­tate. Aerul curat, o plim­bare prin natură, posi­bi­li­ta­tea pe care ne-o dă natură de a ne relaxa admirând-o este un bun pri­lej pen­tru a cunoaște mai bine impre­ju­ri­mile Clu­ju­lui.

Cum ajun­gem acolo? Dru­mul E60, Cluj – Hue­din, apoi facem stânga spre Cala­tele, Rachi­tele, un drum rela­tiv bun, cam 4 km. Cas­cada este situ­ata într-un fru­moasa zonă mun­toasa din Apu­seni, for­mata din creste sub forma unor chei. Acce­sul se face din satul Rachi­tele atât pie­to­nal cât și cu auto­ve­hi­cu­lul, pe un drum fores­tier de apro­xi­ma­tiv 7 km ce este mar­cat pen­tru turis­tii ce aleg vari­anta pe jos.

Pestera Scarisoara

Pestera Scarisoara este una dintre cele mai spectaculoase pesteri din Romania, având al doilea ghetar subteran că mărime din întreagă lume. Pestera este situata în Muntii Apuseni, judetul Albă, în comuna Gardă de Sus. A fost declarata monument al naturii și rezervatie speologica.

Pestera Scarisoara se găsește la o altitudine de 1165 m și este una dintre putinele pesteri cu gheata aflată la o altitudine așa mică. Ghetarul din interiorul pesterii are o vechime de peste 3000 de ani, o suprafata de 5500 mp și o grosime a stratului de gheata de 37 m în anumite portiuni, fiind mai subtire în altele, respectiv 26 m. Lungimea totală a pesterii este de 750 m, însă, turistii pot vizită numai 250 m.

Vară temperatura medie ajunge la +1 grad C, atingand –7 grade C iarnă. Turistii pot vizită numai sală de la intrare, Sală Mare și Biserica, restul sectoarelor fiind rezervate exclusiv oamneilor de stiinta. În aceste zonă temperatura medie este de 0 grade C.

Turistii care doresc să viziteze pestera, pot vizită și alte obiective turistice aflate în zonă. În comună Gardă de Sus se află biserică-monument construita în 1792 și moară cu apă, ridicata acum 300 de ani. Printre obiectivele de atractie turistica aflate în apropiere de Scarisoara se află: Varful Bihor; Cascada Varciorog; Ghetarul de la Vartop; Pestera Colibă Mare; Groapă Ruginoasa; Cheile Ordancusei; Pestera Poartă lui Ionele; Izbucu Tauz; Cotetul Dobrestilor (rezervor natural de apa în subteran); Pestera Zgurasti.

Barajul Belis-Fantanele

Lacul Beliș-Fântânele este un lac artificial de acumulare din Munții Gilăului, județul Cluj.

A fost amenajat în perioada 1970-1974 cu scop hidroenergetic, pe cursul râului Someșul Cald. Are o suprafață de 9,8 kmp și o lungime de 13 km, fiind situat la o altitudine de 990 m. Pe malul lacului se află stațiunea turistică Beliș-Fântânele.

Lacul Beliș-Fântânele este situat în vestul județului Cluj, în partea nordică a munților Apuseni, la confluența dintre munții Gilăului (est), munții Vlădeasa (vest) și Muntele Mare (sud).

În perioada 1970-1974 locuitorii vechii comune Beliș au fost nevoiți să se strămute pe actualul amplasament al satului. Cătune, precum Milioan, Pleș, Dădești, Bolojești sau Giurcuța de Jos, sunt acum de domeniul amintirii și doar în verile foarte secetoase, când nivelul apei lacului scade foarte mult, se pot vedea ruinele caselor abandonate de moți, cele mai celebre fiind ruinele fostei biserici din Giurcuța de Jos.